โครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

จัดงาน PUEY TALKS เรื่องราวจากแรงบันดาลใจของปูชนียบุคคลที่เคารพต่อรากเหง้าภูมิปัญญาและปรารถนาจะส่งต่อความหวังพร้อมเรื่องราวดีๆ จากรุ่นสู่รุ่น ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ...

ประวัติ ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ เกิดที่บ้านตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย เป็นบุตรของ นายซา แซ่อึ้ง และ นางเซาะเซ็ง แซ่เตียว ชื่อ "ป๋วย" นั้น บิดาของป๋วยตั้งให้เป็นชื่อตัว ส่วนชื่อสกุลของป๋วย คือ "อึ้ง" ชื่อรุ่นคือ "เคียม" อ่านทั้งสามตัวตามลำดับประเพณีจีน ...

งานด้านการเมือง

จากผลการเรียนอันดีเด่นของป๋วย ทำให้ได้รับทุนลีเวอร์ฮูล์ม สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ทันที แต่ในระหว่างนั้น เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น ...

งานด้านการเงิน การคลัง

ดร.ป๋วย เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเศรษฐกร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับเงินเดือน ประมาณ 1,600 บาท สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังอยู่ในสภาพฟื้นตัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ดร.ป๋วย ...

คำกล่าวเกี่ยวกับป๋วย

บุคคลผู้นี้ ไม่เคยแสวงหาอำนาจ ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ไม่เคยเห็นแก่อามิสสินจ้าง มีเพียงความชื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน มีเพียงความรักชาติอย่างพร้อมจะสละชีวิตเพื่อแผ่นดินแม่ มีเพียงความจริงใจ ให้แก่ประเทศอันเป็นที่รักยิ่ง ...

งานด้านการศึกษา

ดร. ป๋วย ได้รับ รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในคำประกาศเกียรติประวัติ มีข้อความตอนหนึ่งว่า "บุคคลสำคัญ ผู้แสดงบทบาทอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยมีเสถียรภาพการเงินควบคู่กันไป ...

จากเมืองไทย

เมื่ออาจารย์ป๋วยอยู่นอกประเทศ ก็ได้เดินทางไปพบคนไทยในต่างประเทศ และบุคคลสำคัญในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน เดนมาร์ก ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยเวลานั้น ...

Puey's Collection

Puey's Collection ทำหน้าที่เป็นห้อง สำหรับการศึกษา ค้นคว้าเชิงลึก เรียนรู้ตัวตนและผลงานของอาจารย์ป๋วยฯ โดยผ่านเอกสาร หลักฐาน หนังสือ สื่อสารคดี เทปเสียง รวมถึงภาพและของใช้ ของที่ระลึก ...

ห้อง นิทรรศการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การจัดแสดงนิทรรศการ ทำหน้าที่บอกเล่าประวัติชีวิตของอาจารย์ป๋วยฯ ตามลำดับเวลา นับจากจุดกำเนิด “จากครรภ์มารดาถึง เชิงตะกอน”แบ่งการจัดแสดงออก เป็น 7 ...

http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254660pueytalk100.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/281443puay104_5.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/156847puay103_8.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/609901puay.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/302638puay104_3.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/767464puay103_3.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/114368006.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/471732arpueyid01701.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/190363puay110_1.jpg
News Image

โครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ. ด

จัดงาน PUEY TALKS เรื่องราวจากแรงบันดาลใจของปูชนียบุคคลที่เคารพต่อรากเหง้าภูมิปัญญาและปรารถนาจะส่งต่...

News Image

ประวัติ ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ เกิดที่บ้านตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย เป็นบุตรของ นายซา แซ่อึ้ง และ นางเซาะเซ็ง แซ่เต...

News Image

งานด้านการเมือง

จากผลการเรียนอันดีเด่นของป๋วย ทำให้ได้รับทุนลีเวอร์ฮูล์ม สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ทันที แต่ในร...

News Image

งานด้านการเงิน การคลัง

ดร.ป๋วย เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเศรษฐกร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับเงินเดือน ประมาณ 1,6...

News Image

คำกล่าวเกี่ยวกับป๋วย

บุคคลผู้นี้ ไม่เคยแสวงหาอำนาจ ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ไม่เคยเห็นแก่อามิสสินจ้าง มีเพียงความชื่อสัต...

News Image

งานด้านการศึกษา

ดร. ป๋วย ได้รับ รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในคำประกาศเกียรติประวัติ มีข้อความตอนหนึ่งว่า "บุคคล...

News Image

จากเมืองไทย

เมื่ออาจารย์ป๋วยอยู่นอกประเทศ ก็ได้เดินทางไปพบคนไทยในต่างประเทศ และบุคคลสำคัญในประเทศต่างๆ เช่น อังก...

News Image

Puey's Collection

Puey's Collection ทำหน้าที่เป็นห้อง สำหรับการศึกษา ค้นคว้าเชิงลึก เรียนรู้ตัวตนและผลงานของอาจารย์ป๋ว...

News Image

ห้อง นิทรรศการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การจัดแสดงนิทรรศการ ทำหน้าที่บอกเล่าประวัติชีวิตของอาจารย์ป๋วยฯ ตามลำดับเวลา นับจากจุดกำเนิด “จากครร...

แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศ
By สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

Read more...

The Economics of Tin Control
By ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Read more...

Finance, Trade and economic Development in Thailand
By ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Read more...

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next
News image

ประวัติ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์

   ป๋วย อึ้งภากรณ์เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2459 ที่บ้านตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย เป็นบุตรของนางเซาะเซ็ง แซ่เตียวและนายซา แซ่อึ้ง ชื่อของ "ป๋วย" นั้น เตี่ยของป๋วยตั้งให้เป็น ชื่อตัว คำว่า "ป๋วย" แปล...

อ่านเพิ่มเติม
News image

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน และโรงทาน

     บทความนี้เดิมเป็นภาษาอังกฤษ นำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ ในเดือนตุลาคม 2516 และถูกแปลเป็นภาษาไทย เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "คุณภาพแห่งชีวิต, ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ผู้เข...

อ่านเพิ่มเติม
News image

เศรษฐศาสตร์บัณฑิตอันพึงปรารถนา

     วงราชการ รัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน ขณะนี้ต้องการใช้นักเศรษฐศาสตร์และ ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่พิถีพิถัน ที่จะต้องให้ได้นักเศรษฐศาสตร์ ที่ศึกษามาจากต่างประเทศ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยในประเ...

อ่านเพิ่มเติม
News image

คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง

เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ ได้รับทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ และได้รับการเอาใจใส่และบริการอันดี ในเรื่องสวัสดิภาพของแม่ และเด็กผมไม่ต้องการมีพี่น้องมาก อย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้...

อ่านเพิ่มเติม
News image

ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า

      ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการประชุมใน วันนี้ และ ขอแสดงความชื่นชมในการที่สมาคมนี้ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก มีสมาชิกมากมาย กิจการกว้างขวาง และได้ส่งเอกสารให้ผมได้อ่านอยู่เป็นประจำ...

อ่านเพิ่มเติม
News image

ข้อคิดจาก 90 ปี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

     9 มีนาคม 2549 เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 90 ปีของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปูชนียบุคคล และ "สามัญผู้ยิ่งใหญ่" คนหนึ่งของสังคมไทย ผู้ "ให้มาก และเอาไปน้อย" วันสำคัญนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้ที่นับว่...

อ่านเพิ่มเติม
News image

การประสาน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการบริหาร

     ในการประกาศทศวรรษที่ 2 แห่งการพัฒนาของที่ประชุมสมัชชาของสหประชาชาติได้กล่าวถึงเป้าหมายหลาย ประการ ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในเอกสารนี้ เราจะจำกัดเป้าหมายของเราอยู่ที่การเจริญเติบโต และเสถียรภาพ เสถ...

อ่านเพิ่มเติม
News image

ที่มาของเสรีไทย

     ปลายปี พ.ศ. 2484 กองทัพญี่ปุ่นเปิดแนวรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา ไทยประกาศเข้าข้างญี่ปุ่นในสงคราม และก่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่น ที่เรียกกันว่า "ขบวนการเสรีไทย" ในเวลาต่อมา เที่ยงคื...

อ่านเพิ่มเติม
News image

ขบวนการเสรี ไทยสายอเมริกา

     หลังญี่ปุ่นบุกไทยในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1941 หรือ พ.ศ. 2484 รัฐบาลไทยขณะนั้น อยู่ภายใต้การนำของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงแรก รัฐบาลไทยยอมให้ญี่ปุ่นใช้เส้น ทางในประเทศเป็นทางผ่านเพื่อเคลื่อนกอ...

อ่านเพิ่มเติม
News image

ย้อนรอยเสรี ไทยในอังกฤษ

     เนื่องจากเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงลอนดอน ขณะนั้นไม่ประสงค์จะขัดคำสั่งรัฐบาล เข้าร่วมกับขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่น นายมณี ประสานงานกับกลุ่มแกนนำในอังกฤษ เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย คุ...

อ่านเพิ่มเติม
News image

คุยกับจารชน อังกฤษ

     พันเอก เดวิด สไมลีย์ อดีตทหารใน British Special Operations Executive หรือ SOE ซึ่งเป็นกองกำลังพิเศษ ที่ตั้งขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อสอดแนมและปฏิบัติการลอบโจมตีในแดนศัตรู พันเอกสไมล...

อ่านเพิ่มเติม
News image

จดหมายจากนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงนายทำนุ เกียรติก้อง ผ

     อดีต “เสรีไทย” ผู้ว่าการธนาคารชาติ 12 ปีกว่า คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 ที่คนไทยกำล...

อ่านเพิ่มเติม