โครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

จัดงาน PUEY TALKS เรื่องราวจากแรงบันดาลใจของปูชนียบุคคลที่เคารพต่อรากเหง้าภูมิปัญญาและปรารถนาจะส่งต่อความหวังพร้อมเรื่องราวดีๆ จากรุ่นสู่รุ่น ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ...

ประวัติ ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ เกิดที่บ้านตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย เป็นบุตรของ นายซา แซ่อึ้ง และ นางเซาะเซ็ง แซ่เตียว ชื่อ "ป๋วย" นั้น บิดาของป๋วยตั้งให้เป็นชื่อตัว ส่วนชื่อสกุลของป๋วย คือ "อึ้ง" ชื่อรุ่นคือ "เคียม" อ่านทั้งสามตัวตามลำดับประเพณีจีน ...

งานด้านการเมือง

จากผลการเรียนอันดีเด่นของป๋วย ทำให้ได้รับทุนลีเวอร์ฮูล์ม สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ทันที แต่ในระหว่างนั้น เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น ...

งานด้านการเงิน การคลัง

ดร.ป๋วย เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเศรษฐกร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับเงินเดือน ประมาณ 1,600 บาท สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังอยู่ในสภาพฟื้นตัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ดร.ป๋วย ...

คำกล่าวเกี่ยวกับป๋วย

บุคคลผู้นี้ ไม่เคยแสวงหาอำนาจ ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ไม่เคยเห็นแก่อามิสสินจ้าง มีเพียงความชื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน มีเพียงความรักชาติอย่างพร้อมจะสละชีวิตเพื่อแผ่นดินแม่ มีเพียงความจริงใจ ให้แก่ประเทศอันเป็นที่รักยิ่ง ...

งานด้านการศึกษา

ดร. ป๋วย ได้รับ รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในคำประกาศเกียรติประวัติ มีข้อความตอนหนึ่งว่า "บุคคลสำคัญ ผู้แสดงบทบาทอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยมีเสถียรภาพการเงินควบคู่กันไป ...

จากเมืองไทย

เมื่ออาจารย์ป๋วยอยู่นอกประเทศ ก็ได้เดินทางไปพบคนไทยในต่างประเทศ และบุคคลสำคัญในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน เดนมาร์ก ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยเวลานั้น ...

Puey's Collection

Puey's Collection ทำหน้าที่เป็นห้อง สำหรับการศึกษา ค้นคว้าเชิงลึก เรียนรู้ตัวตนและผลงานของอาจารย์ป๋วยฯ โดยผ่านเอกสาร หลักฐาน หนังสือ สื่อสารคดี เทปเสียง รวมถึงภาพและของใช้ ของที่ระลึก ...

ห้อง นิทรรศการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การจัดแสดงนิทรรศการ ทำหน้าที่บอกเล่าประวัติชีวิตของอาจารย์ป๋วยฯ ตามลำดับเวลา นับจากจุดกำเนิด “จากครรภ์มารดาถึง เชิงตะกอน”แบ่งการจัดแสดงออก เป็น 7 ...

http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254660pueytalk100.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/281443puay104_5.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/156847puay103_8.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/609901puay.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/302638puay104_3.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/767464puay103_3.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/114368006.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/471732arpueyid01701.jpg
http://www.puey.in.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/190363puay110_1.jpg
News Image

โครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ. ด

จัดงาน PUEY TALKS เรื่องราวจากแรงบันดาลใจของปูชนียบุคคลที่เคารพต่อรากเหง้าภูมิปัญญาและปรารถนาจะส่งต่...

News Image

ประวัติ ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ เกิดที่บ้านตรอกโรงสูบน้ำ ตลาดน้อย เป็นบุตรของ นายซา แซ่อึ้ง และ นางเซาะเซ็ง แซ่เต...

News Image

งานด้านการเมือง

จากผลการเรียนอันดีเด่นของป๋วย ทำให้ได้รับทุนลีเวอร์ฮูล์ม สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ทันที แต่ในร...

News Image

งานด้านการเงิน การคลัง

ดร.ป๋วย เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเศรษฐกร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับเงินเดือน ประมาณ 1,6...

News Image

คำกล่าวเกี่ยวกับป๋วย

บุคคลผู้นี้ ไม่เคยแสวงหาอำนาจ ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ไม่เคยเห็นแก่อามิสสินจ้าง มีเพียงความชื่อสัต...

News Image

งานด้านการศึกษา

ดร. ป๋วย ได้รับ รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในคำประกาศเกียรติประวัติ มีข้อความตอนหนึ่งว่า "บุคคล...

News Image

จากเมืองไทย

เมื่ออาจารย์ป๋วยอยู่นอกประเทศ ก็ได้เดินทางไปพบคนไทยในต่างประเทศ และบุคคลสำคัญในประเทศต่างๆ เช่น อังก...

News Image

Puey's Collection

Puey's Collection ทำหน้าที่เป็นห้อง สำหรับการศึกษา ค้นคว้าเชิงลึก เรียนรู้ตัวตนและผลงานของอาจารย์ป๋ว...

News Image

ห้อง นิทรรศการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การจัดแสดงนิทรรศการ ทำหน้าที่บอกเล่าประวัติชีวิตของอาจารย์ป๋วยฯ ตามลำดับเวลา นับจากจุดกำเนิด “จากครร...

แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศ
By สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

Read more...

The Economics of Tin Control
By ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Read more...

Finance, Trade and economic Development in Thailand
By ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Read more...

Error: Any articles to show