หนังสือ: ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519

Title:      ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      xxxpuey006
Publisher:     
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:      บทสัมภาษณ์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ไม่กี่วัน
จตุรัส สัมภาษณ์
------------------------------

บุรุษแห่งเหตุผล ผู้ตกเป็นเหยื่อความไร้เหตุผล
ดร. อัมมาร สยามวาลา
----------------------------------

อาจารย์ป๋วย เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ถึง 6 ตุลาเพื่อต่อสู้ใหม่ในอนาคต
ใจ อึ้งภากรณ์
----------------------------------

      ++ บรรดาศิษย์ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ศรัทธาในชีวิต แนวคิด และอุดมการณ์ของอาจารย์ป๋วย ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการสารต่อเจตนารมย์ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู้ความ ดีงาน สันติสุข ในทุกด้าน ได้หารือกันจัดกิจกรรม เดินวิ่ง เพื่ออาจารย์ป๋วย ขึ้น โดยมีหนังสือ ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 ของอาจารย์ป๋วยเล่มนี้มอบตอบแทนให้ รายได้จากการจำหน่ายบัตร พร้อมหนังสือ และเหรียณที่ระลึก จะนำไปจัดพิมพ์หนังสือที่มีเนื้อหาตามแนวคิด อุดมการณ์ ของอาจารย์ป๋วย มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับทราบถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดความรุนแรงอย่าง ไม่ถูกต้องอย่างมีสติเตือนใจ และจุดประกายของอุดมคติ เพื่อสังคมดีงานให้ให้เกิดในจิตใจของเยาวชนทั้งหลาย

บันทึก “ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519”
โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์
http://www.2519.net/autopage/show_page.php?t=10&s_id=34&d_id=27