หนังสือ: คำให้การของดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลา พร้อมชีวประวัติย่อ และบทความ ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519

Title:      คำให้การของดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลา พร้อมชีวประวัติย่อ และบทความ ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
Authors:      อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ISBN-10(13):      974-7232-15-4
Publisher:      มูลนิธิโกมลคีมทอง
Publication date:     
Edition:     
Language:      Thai
Rating:      0 
Picture:      cover           Button Buy now
ebook:      Download ebook
Description:     

     แด่...ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายและสามัญ
แต่ยิ่งใหญ่ในการกระทำ
      ++ผมมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นในระบอบประชาธิปไตย และในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน... ผมเชื่อในเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาของสากลของสหประชา ชาติ ผมเชื่อในสิทธิของชายหญิงทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมสังคมที่ เขาอาศัยอยู่ การปฏิเสธไม่ให้สิทธิเหล่านั้นแก่เขา เพราะเขายากจนหรือเพราะเขาขาดการศึกษา ผมถือว่าเป็นความร้ายกาจอย่างหนึ่ง ผมเกลียดชังเผด็จการไม่ว่าจะมีรูปแบบสีสันอย่างใดก็ตาม ผมมีความเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยควรจะได้มาอย่างสันวิธี เพราะผมต้องการหลีกเลี่ยงการใช้กำลังอาวุธในการรักษาอำนาจของรัฐบาล++ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

บันทึก “ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519”
โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์
http://www.2519.net/autopage/show_page.php?t=10&s_id=34&d_id=27